संविधानको विधेयकको मस्यौदामा आफ्नो राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिने सम्बन्धी नेपाली राजदूतावास, ओटवाको समस्त नेपाली नागरिकहरुलाई अत्यन्त जरुरी अनुरोध

 

 संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुबाट व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रुपमा राय, सुझाव वा प्रतिक्रियाहरु प्राप्त गर्नका लागि नेपाली नागरिकहरुको सुझाव संकलन कार्ययोजना, २०७२ तयार भर्इ सुझाव संकलनको कार्य शुरु भइसकेको व्यहोरा अनुरोध छ ।संविधानको विधेयकको मस्यौदा यसैसाथ संलग्न छ।

संविधानको मस्यौदा www.can.gov.np बाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ भने www.can.gov.np/draft मा सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिने तरिका उल्लेख छ ।उक्त मस्यौदामा आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु भर्इ संविधान निर्माणको यो महत्वपूर्ण चरणमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अवसरको सदुपयोग गर्नुहुन क्यानडामा रहेका विभिन्न नेपाली संघ-संस्थाहरु मार्फत सबै नेपाली नागरिकहरुलार्इ अनुरोध छ। राय, सुझाव संकलनका लागि १५ दिनको समयावधि छुट्टाइएको र उक्त समयावधि मिति २०७२ असार २४ (तदनुसार २०१५ जुलाई ९) बाट प्रारम्भ भएको व्यहोरा अनुरोध छ। मस्यौदामा यस राजदूतावास मार्फत राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु हुने महानुभावहरुले मिति २०७२ श्रावण ४ (तदनुसार २०१५ जुलाई 20) गते भित्र राजदूतावासमा उपलब्ध गराई सक्नुहुन अनुरोध छ।उक्त सुझावहरु प्राप्त हुनासाथ राजदूतावासले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत संविधान-सभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान समिति, विदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरुको उपसमितिमा पठाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराउदैं संविधानको मस्यौदामा तोकिएको समयभित्र राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराई दिनुहुन क्यानडामा रहनुभएका समस्त नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाली राजदूतावास, ओटवा, क्यानडा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। 

 

नेपाली राजदूतावास

ओटवा, क्यानडा

मिति 2072/3/25(10 जुलाई 2015)

Information Officer

Mr. Dilip Kumar Paudel

Counsellor

Phone: 613-680- 5513 Ext. 104

Email: nepalembassy@rogers.com

eonottawa@mofa.gov.np