Notices

Public Holidays

Visa Application


For more visa information please visit
nepalimmigration.gov.np

Nepalese Registration Form

मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) लिने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारबाट डिसेम्वर २०१० अघि जारी भएका हस्तलिखित राहदानीहरु प्रयोग गरी सन् २०१५ नोभेम्वर २४ पछि विदेश यात्रा गर्न नमिल्ने भएकाले समयमै आफ्नो हस्तलिखित राहदानीलाई नयां मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) लिइ नवीकरण गर्नुहुन सम्बन्धित सवैमा नेपाली राजदूतावास अनुरोध गर्दछ ।

a
b
c
d
 

Copyright © 2013 Embassy of Nepal, Canada. All Rights Reserved.